Insulation for a better tomorrow

Aktuality

RokMesiacPrejsť na daný mesiac
Dostať poštu prostredníctvom RSS

December 2015

  • Nová minerálna izolácia URSA DF 33 AMBER. Vynikajúce tepelnoizolačné parametre za priáznivú cenu. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD 0,033.

Júl 2014

  • Prednedávnom sa zástupcovia mestského úradu talianskeho mesta Bondeno zúčastnili spoločne so zástupcami spoločností URSA a Uralita

December 2013

  • Spoločnosť URSA o trvale udržateľný rozvoj dbá od počiatku a významne prispieva k udržateľnej výstavbe. Milióny štvorcových metrov izolačných výrobkov od spoločnosti URSA zabudovaných po celom svete v súčasnej dobe vykonávajú tichú, ale zásadnú prácu

Júl 2013

  • Od 1.7.2013 vošlo do platnosti nové Nariadenie o stavebných výrobkoch č 305/2011. Toto nariadenie nahrádza Smernicu Rady 89/106/EHS o stavebných výrobkoch.

RokMesiacPrejsť na daný mesiac
Dostať poštu prostredníctvom RSS