Insulation for a better tomorrow

Izolácia fasád

Obvodové steny zaisťujú spravidla nosnú funkciu objektu a chráni dom pred poveternostnými vplyvmi. Kvalitné zateplenie steny bráni zbytočným únikom tepla v zime. V lete tepelná izolácia obmedzuje prestup tepla z exteriéru. Tepelná izolácia URSA tak zlepšuje kvalitu vnútorného prostredia a šetrí užívateľom energiu a peniaze na vykurovanie či chladenie miestností.

 

1. Prevetrávaná fasáda (mechanicky kotvené)

 

 

Vhodné materiály:

 

URSA VENTO 35

 

 

Prevetrávané fasády sú s obľubou používané u moderných stavieb. Ich špecifikom je, že majú medzi vrstvou tepelnej izolácie a finálnym exteriérovým plášťom prevetrávanou vzduchovú medzeru. Tá, spolu s tepelnou izoláciou URSA, zabezpečuje, že sa fasáda v letných obdobiach neprehrieva. V zime vrstva kvalitná izolácia bráni tepelným stratám. Použitie izoláciou s optimálnym odporom proti prúdeniu vzduchu ≥ 5kPa · s/m² dáva predpoklady pre vysoký stupeň akustickej ochrany. Difúzne otvorená tepelná izolácia optimalizuje vlhkostnú bilanciu konštrukcia. Navyše, tento typ fasád môže byť vykonávaný za akýchkoľvek vonkajších teplôt, pretože sú pri jeho realizácii vylúčené vlhké procesy. Všetky materiály určené pre prevetrávané fasády sú vysoko hydrofobizované.Priemyselné fasády možno účinne zatepliť s použitím kazetových dosiek URSA. Výhodou materiálu sú veľmi dobré tepelno-izolačné schopnosti, akustická pohltivosť a výnimočná pružnosť, ktorá zabezpečí dokonalé vyplnenie roštu.

 

 

2. Priemyselná fasáda (do roštu)

Priemyselné fasády možno účinne zatepliť s použitím kazetových dosiek URSA. Výhodou materiálu sú veľmi dobré tepelnoizolačné schopnosti, akustická pohltivosť a výnimočná pružnosť, ktorá zabezpečí dokonalé vyplnenie roštu.

 

Vhodné materiály:

URSA PROFILO 39

 

 

 

3. Dvojvrstvové murivo

 

 

Vhodné materiály:

 

URSA XPS N-III-L

 

 

 

4. Drevostavby - rámová konštrukcia

 

Vhodné materiály :

 

URSA AMBER 33

 

URSA SILENTIO 38

 

URSA FONO 38

 

URSA PLATINUM 32

 

URSA GOLD 35

 

URSA PUREONE 31

 

URSA PUREONE 34

 

 

Pre zateplenie rámové drevostavby sú ideálne pružné sklenej plsti URSA. Izolácia URSA určené pre drevostavby majú veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti, zlepšujú akustiku konštrukcií a prispievajú k požiarnej bezpečnosti stavby, keďže ide o materiály nehorľavé.