Insulation for a better tomorrow

Izolácia plochých striech

Optimálne zateplenie plochej strechy s izoláciami URSA Vám zaistí tepelnú pohodu v interiéri v zime aj v lete a minimalizuje náklady na vykurovanie a chladenie domu.

 

1. Dvojplášťová strecha

 

Dvojplášťová strecha sa skladá z dolného plášťa so ​​zateplením zhora minerálnou izoláciou na báze skla URSA, ďalej nasleduje prevetrávaná vzduchová medzera a horný plášť.

 

 Vhodné materiály : URSA AMBER 33 URSA SILVER 39 URSA PUREONE 31
  URSA PLATINUM 32 URSA GOLD 35 URSA PUREONE 34

 

 

2. Nepochôdzna strecha (obrátená skladba)

 

 

Vhodné materiály :

 

URSA XPS N-III-L

 

URSA XPS N-V-L

 

URSA XPS N-VII-L

 

 

Nepochôdzna strecha s obrátenou skladbou bezpečne zaistí ochranu hydroizolácie pred poškodením. Pred vonkajšími mechanickými vplyvmi chráni hydroizoláciu vrstva tepelnej izolácie na báze extrudovaného polystyrénu URSA XPS, ktorá je umiestnená nad ňou smerom do exteriéru.

 

 

3. Pochôdzna strecha (obrátená skladba)

 

 

Vhodné materiály :

 

URSA XPS N-III-L

 

URSA XPS N-V-L

 

URSA XPS N-VII-L

 

 

Obrátená skladba umožňuje užívateľom veľkú variabilitu vo využití plochej strechy. Tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu URSA XPS vďaka svojej pevnosti a nenasiakavosti bezpečne chráni vrstvu hydroizolácie a umožňuje používať strechu ako terasu.

 

 

4. Zelená strecha (obrátená skladba)

  

Vhodné materiály :

URSA XPS N-III-L

URSA XPS N-V-L

URSA XPS N-VII-L

Obrátená skladba umožňuje užívateľom veľkú variabilitu vo využití plochej strechy. Tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu URSA XPS bezpečne chráni vrstvu hydroizolácie a zároveň vďaka svojej vysokej únosnosti v tlaku umožňuje používať strechu ako strešnú záhradu.

 

 

5. Pochôdzna strecha

 

 

Vhodné materiály :

 

URSA XPS N-V-L

 

URSA XPS N-VII-L

 

Pri strechách, kde bude pôsobiť veľké zaťaženie v tlaku, je ako tepelná izolácia veľmi vhodný extrudovaný polystyrén. Materiály URSA XPS majú vysokú pevnosť v tlaku, preto sú vhodné ako tepelná izolácia napr. u pojazdných plôch a parkovísk, pristávacích plôch apod..

 

 

6. Strecha PLUS

 

 

Vhodné materiály :

 

URSA XPS N-III-L

 

URSA XPS N-V-L

 

URSA XPS N-VII-L

 

 

Nové vyššie požiadavky na tepelno-technické vlastnosti plochých striech uspokojí konštrukcie strechy PLUS. Na existujúce zateplenú plochú strechu sa pokladať nová vrstva tepelného izolantu z dosiek URSA XPS. Najprv je však potrebné vykonať kontrolu, opravu, prípadne prevrstvenie existujúcej hydroizolácie a statické posúdenie vzhľadom ku zmene zaťaženia (spravidla krycou vrstvou štrku).

 

 

7. DUO Strecha

 

 

Vhodné materiály :

 

URSA XPS N-III-L

 

URSA XPS N-V-L

 

URSA XPS N-VII-L

 

 

Konštrukcia strechy DUO môže splniť aj najvyššie požiadavky na tepelno technické parametre strechy. Optimálne kombinuje výhody konštrukcie obrátenej strechy a konvenčne zateplené (jednoplášťové) konštrukcie plochej strechy. Prvá vrstva zateplenia je riešená konvenčným spôsobom s hydroizoláciou kladenou na tepelný izolant, druhá vrstva izolácie URSA XPS, ktorá je potom kladená na hydroizoláciu, navyšuje tepelný odpor konštrukcie a zároveň hydroizoláciu chráni. Tento typ konštrukcie môže v podstate eliminovať akékoľvek kondenzačné javy v streche.