Insulation for a better tomorrow

Izolácia podláh

1. Podlahy k zemine

 

 

Vhodné materiály:

 

URSA XPS N-III-L

 

URSA XPS N-III-PZ-I

 

URSA XPS N-V-L

 

URSA XPS N-VII-L

 

Kvalitné zateplenie podlahy uloženej na teréne je dôležité pri znižovaní tepelných strát budovy, pretože teplota zeminy je celoročne veľmi nízka, spravidla 3-8 ° C. Pre izolovanie podláh sú, vzhľadom k veľmi dobrému súčiniteľ tepelnej vodivosti a vysokej únosnosti, vhodné tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu URSA XPS.

 

 

2. Priemyselné podlahy

 

 

Vhodné materiály:

 

URSA XPS N-III-L

 

URSA XPS N-III-PZ-I

 

URSA XPS N-V-L

 

URSA XPS N-VII-L

 

Kvalitné zateplenie podlahy uloženej na teréne je dôležité pri znižovaní tepelných strát budovy, pretože teplota zeminy je celoročne veľmi nízka, spravidla 3-8 ° C. Pre izolovanie podláh sú, vzhľadom k veľmi dobrému súčiniteľ tepelnej vodivosti a vysokej únosnosti, vhodné tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu URSA XPS.

 

 

3. Kročajová izolácia

 

 

Vhodné materiály :

 

URSA TEP

 

 

Pre zabránenie šírenia krokového hluku sa navrhujú tzv "plávajúce podlahy". Pod roznášaciu vrstvu podlahy sa vkladajú špeciálne akustické minerálnej izolácie na báze skla URSA v hrúbkach 15 - 40 mm. Pre ich správne fungovanie je okrem kvalitnej izolácie nutné zaistiť odseparovaniu roznášacia vrstvy podlahy od obvodových konštrukcií, aby sa kročajový hluk nešíril akustickými mosty.