Insulation for a better tomorrow

Izolácia priečok

1. Izolácia priečok

 

 

Vhodné materiály:

 

URSA SILENTIO 38

 

URSA FONO 38

 

URSA VENTO 34

 

 

V konštrukciách ľahkých priečok sú minerálne izolácie URSA užívané ako akustická izolácia. Použitie izoláciou s odporom proti prúdeniu vzduchu ≥ 5kPa · s/m² dáva predpoklady pre vysoký stupeň akustickej chránia. V kombinácii s vhodnou konštrukciou možno pri použití izolantu zo skleného vlákna bez problémov prekročiť nepriezvučnosť klasické ťažké priečky o rovnakej hrúbke. Sklená vlna URSA je materiál nehorľavý, trieda reakcie na oheň A1, čím zvyšuje požiarnu bezpečnosť celej konštrukcie.

 

 

2. Akustické predsteny

 

 

Vhodné materiály:

 

URSA SILENTIO 38

 

URSA FONO 38

 

URSA VENTO 34

 

URSA PUREONE 31

 

URSA PUREONE 34

Pohltivá výplň z minerálnej vlny URSA v konštrukcii akustickej predsteny môže významne zvýšiť vzduchovú nepriezvučnosť.

 

 

3. Zateplenie zvnútra

Zateplenie zvnútra je vhodnou variantou, ak nie je možné zaizolovať objekt zvonku, napríklad z dôvodu pamiatkovej ochrany.

 

Vhodné materiály: URSA SILENTIO 38 URSA VENTO 34 URSA XPS N-III-PZ-I