Insulation for a better tomorrow

Izolácia stopov a podhľadov

 1. Podhľad

 

Podhľady s minerálnou izoláciou na báze skla značne zlepšujú akustické správanie konštrukcie.

 

 Vhodné materiály :

URSA PLATINUM 32

URSA SILVER 39

URSA VENTO 34

URSA FONO 38

URSA SILENTIO 38

 

URSA PUREONE 31

URSA PUREONE 34

     

 

 

2. Pôda zhora

 

Vhodné materiály:

 

URSA PLATINUM 32

 

URSA GOLD 35

 

URSA OPTIMUM 37

 

URSA CRISTAL 40

 

URSA PUREONE 31

 

URSA PUREONE 34

 

Zateplenie nevykurované pôdy minerálnou izoláciou na báze skla URSA zhora je jedným z najjednoduchších a najlacnejších spôsobov, ako zabrániť únikom tepla z interiéru.

 

 

3. Trámový strop

 

 

Vhodné materiály:

 

URSA PLATINUM 32

 

URSA AMBER 33

 

URSA GOLD 35

 

URSA OPTIMUM 37

 

URSA PORTFOLIO 39

 

URSA CRISTAL 40

 

URSA PUREONE 31

 

URSA PUREONE 34

 

Použitím izolácií zo sklenej vlny URSA možno dosiahnuť vynikajúce výsledky zvukovej nepriezvučnosti drevených trámových stropov.

 

 

4. Strop-suterén odspodu

 

 Vhodné materiály:

URSA XPS N-III-PZ-I

 

Zateplením stropu suterénu odspodu (napr. zateplenie stropu pivnice) izoláciou URSA XPS sa značne zlepší komfort stavby zvýšením povrchovej teploty podlahy nad zateplením. Tiež sa zmenší tepelné straty objektu. URSA XPS je vhodný pre túto aplikáciu, pretože je nenasiakavý a nepodlieha hnilobe.