Insulation for a better tomorrow

CAD detaily ke stažení

Stropná konštrukcia Podlaha Obvodová konštrukcia Šikmá strecha Priečky Drevostavba Plochá strecha
Stropná konštrukcia Podlaha Obvodová konštrukcia Šikmá strecha Priečky Drevostavba Plochá strecha

 

 

 

 STROPNÁ KONŠTRUKCIA PDF, DWG, DXF, Legenda
 Izolace dřevěného rámového stropu, 3010073  
 Izolace dřevěného rámového stropu - napojení na zeď, 3010074  
 Zateplení nevytápěného sklepního prostoru, 3010075  
 Dodatečné zateplení půdního prostoru - jednoúrovňový křížový rošt, 3010076  
 Zateplení nevytápěného půdního prostoru - kovová konstrukce, 3010077  
 Zateplení nevytápěného půdního prostoru - dřevěná konstrukce, 3010078  

 

 

 PODLAHA  
Lehká konstrukce - suchá podlaha, 3010380
Lehká konstrukce - betonová podlaha, 3010381
Těžká stropní konstrukce - betonová podlaha - 3010382
Těžká stropní konstrukce - suchá podlaha - 3010383
Dřevěná konstrukce - suchá podlaha - 3010384
Dřevěná konstrukce - betonová podlaha, 301038
Podlaha na základové desce, 3010387

 

 

 OBVODOVÁ KONŠTRUKCIA  
 Provětrávaná fasáda - skladba, 20200016  
 Provětrávaná fasáda - provedení u soklu, 20201000  
 Provětrávaná fasáda - provedení koutu, 20202000  
 Provětrávaná fasáda - provedení rohu, 20202001  
 Provětrávaná fasáda - okenní otvor - parapet, 2020300  
 Provětrávaná fasáda - okenní otvor - nadpraží, 20203001  

 

 

ŠIKMÁ STRECHA
 Tříplášťová - řez, 5020134  
 Dvouplášťová - řez, 5020135  
 Tepelná izolace nad krokvemi - řez, 5020136  
 Dvouplášťová - provedení u vnitřní stěny - přidaná tepelná izolace XPS, 5020137  
 Dvouplášťová - provedení u vnitřní stěny - průběžná pojistná hydroizolace, 5020138  
 Dvouplášťová - provedení u okapu, 5020484  
 Dvouplášťová - provedení u štítové stěny - přidaná tepelná izolace XPS, 5020485  
 Dvouplášťová - provedení u štítové stěny, 5020486  
 Dvouplášťová - provedení úžlabí, 502050006  
 Dvouplášťová - provedení u hřebene, 502020024  
 Dvouplášťová - provedení u střešního okna, 502060014  
 Unikátní systém_krokvový námětek s XPS - zdola - řez A-A, 5020011  
 Unikátní systém_krokvový námětek s XPS - zdola - řez B-B, 5020012  
 Unikátní systém_krokvový námětek s XPS - zdola - u štítové stěny, 5020263

 
 Unikátní_krokvový námětek s XPS - zdola - u hřebene, 502020031  
 Unikátní systém_krokvový námětek s XPS - zdola - u pozednice, 502020032  
 Unikátní systém_krokvový námětek s XPS - shora - řez B-B, 5020139  
 Unikátní systém_krokvový námětek s XPS - shora - řez A-A, 5020140  
 Unikátní systém_krokvový námětek s XPS - shora - řez A-A - řez v ose krokve, 5020141  
 Unikátní systém_krokvový námětek s XPS - shora - provedení u hřebene, 502020033  
 Unikátní systém_krokvový námětek s XPS - shora - u pozednice, 5020491  
 Unikátní systém_krokvový námětek s XPS - shora - u štítové stěny, 5020492  

 

 

 PRIEČKY  
 Příčka na kovové konstrukci - jednoduché sádrokartonové opláštění - skladba, 20700134  
 Příčka na kovové konstrukci - dvojité sádrokartonové opláštění  - skladba, 20700135  
 Příčka na kovové konstrukci - jednoduché sádrokartonové opláštění - napojení T, 20700136  
 Příčka na kovové konstrukci - jednoduché sádrokartonové opláštění - provedení rohu, 20700137  
 Příčka na kovové konstrukci - jednoduché sádrokartonové opláštění - šikmé napojení, 20700138  
 Příčka na kovové konstrukci - jednoduché sádrokartonové opláštění - ukončení u podlahy, 20700139  
 Příčka na kovové konstrukci - jednoduché sádrokartonové opláštění - ukončení u stropní konstrukce, 20700140  

 

 

 DREVOSTAVBA  
 Základní skladba obvodového pláště, 209510000  
 Provedení u soklu, 209520000  
 Provedení nadpraží - parapet, 209530000  
 Provedení parapet a nadpraží s roletovou schránkou, 209530001  
 Nadpraží osazené roletovou schránkou FORMADO, 209530002  
 Provedení u soklu, 20951008  
 Provedení u dveří, 20953013  
 Provedení u okna nadpraží/parapet, 20953014  
 Provedení koutu, 20952006  
 Provedení rohu, 20955007  
 Provedení u stropní konstrukce, 20954010  
 Provedení štítu, 20955007  
 Provedení u pozednice, 20955008  
 Provedení střechy, 502020036  
 Provedení u hřebene, 502020037  

 

 

 PLOCHÁ STRECHA  
 Střecha s opačným pořadím vrstev - základní skladba, 5010190  
 Střecha s opačným pořadím vrstev - základní skladba - dlažba na terčích, 5010191  
 Střecha s opačným pořadím vrstev - skladba DUO, 5010192  
 Střecha s opačným pořadím vrstev - skladba PLUS, 5010193  
 Pojezdová střecha, 5010194  
 Střecha s opačným pořadím vrstev - zelená střecha, 5010239  
 Střecha s opačným pořadím vrstev - atika, 5010354  
 Střecha s opačným pořadím vrstev - vpusť, 5010552  
 Střecha s opačným pořadím vrstev - světlík, 5010630  
 Střecha s opačným pořadím vrstev - napojení u stěny, 5010456  
 Zateplení stropní konstrukce nad nevytápěným prostorem, 3010386