Insulation for a better tomorrow

Prečo a ako zatepľovať s materiálmi URSA

Proč zateplovat a izolovat?


Zateplení budovy je opatření, které vždy přispívá k ochraně životního prostředí. Důvody proč investovat do zateplení však mohou být i striktně ekonomické. Neexistuje jiný druh investice s tak efektivní návratností jako je investice do zateplení budovy. Je správné investovat také do energeticky efektivněji fungujících prvků technického zařízení budovy (kotel, rekuperace atd.), ale i nejmodernější technologické zařízení v průběhu několika let morálně zastará. Oproti tomu například zateplení šikmé střechy můžeme již dnes dimenzovat tak, aby vyhovovalo standardům které budou platit teprve v relativně vzdálené budoucnosti. V souvislosti s touto skutečností se vyvíjí i evropská legislativa, reprezentovaná například směrnicí EPBD (Energy Performance for Building Directive, 2010/31/EU), která je postupně implementována i do české legislativy a technických norem. Z této směrnice vyplývá, že od roku 2021 by se u nás měly stavět pouze tzv. budovy s téměř nulovou spotřebou energií, tedy v podstatě domy, jejichž obvodové konstrukce odpovídají dnešním požadavkům pro pasivní domy.

 

Zateplete si například šikmou střechu!


Proč zateplovatHodnota požadovaná
(maximální hodnota požadovaná ČSN 730540-2)
U ≤ 0,24 W/m².K
Tomuto požadavku může odpovídat například zateplení 160 mm tepelné izolace URSA DF 39 mezi krokvemi a 40 mm izolace URSA TWP 1 v příčném roštu pod krokvemi.
Proč zateplovatHodnota doporučená (ČSN 730540-2)
U ≤ 0,16 W/m².K
Tomuto požadavku může odpovídat například zateplení 160 mm tepelné izolace URSA DF 39 mezi krokvemi a 140 mm izolace URSA DF 39 v příčném roštu pod krokvemi.

 

Chraňte se před hlukem!

Použití minerálních izolací URSA vždy přispívá k ochraně obyvatel před hlukem, který proniká do budovy z vnějšího prostředí nebo který se může šířit mezi jednotlivými místnostmi v témže domě. Izolace URSA TWP 1 jsou optimalizovány pro dosažení maximální neprůzvučnosti lehkých sádrokartonových příček. Hodnoty akustického útlumu s izolací URSA v různých stěnových konstrukcích najdete v prospektu Ochrana před hlukem.

Proč zateplovat

 


Proč zateplovat

Šikmá střecha

Vytvořte nové bydlení v podkroví - komfortní, útulné s tepelnou pohodou a šetřete energii s URSOU.


Proč zateplovat

Zateplení stropů

Jednoduše, rychle a efektivně. Zateplení stropu s využitím vysoké účinnosti materiálů URSA GLASSWOOL.


Proč zateplovat

Izolace vnitřních příček

Dosáhněte trvalého klidu s akustickou izolací URSA. Pohodlného bydlení můžete dosáhnout velmi snadno.

 

Výhody izolací URSA


 • Snížení nákladů na vytápění
 • Optimální izolace v zimě
 • Ochrana proti horku v létě
 • Zlepšení ochrany proti hluku
 • Zvýšení požární odolnosti
 • Zvýšení hodnoty nemovitosti
 • Ochrana životního prostředí
 • Ochrana přírodních zdrojů
 

 

Základní vlastnosti a použití izolací URSA GLASSWOOL a PUREONE by URSA

 

Proč zateplovat Proč zateplovat

Minerální izolace na bázi skelné vlny. Jedná se o tradiční výrobek jehož vlastnosti jsou u každého konkrétního typu optimalizovány pro jeho předpokládané použití.

Proč zateplovat Proč zateplovat

Minerální izolace na bázi skelné vlny. Jedná se o nejnovější typ minerální izolace na evropském trhu.
- nedráždivá
- jemná
- bez obsahu formaldehydů
- pachově neutrální

 

Vlastnosti izolací

 

Kvalita vlny

Faktor, který předurčuje prakticky všechny vlastnosti minerálních izolací je tloušťka a délka jednotlivých vláken. Přesně dimenzovat tloušťku vlákna, například u kamenné vlny, je prakticky nemožné. Tloušťka a délka vlákna minerání vlny URSA je oproti tomu velmi přesně dimenzována při výrobě na rozměry, které maximalizují účinnost výsledného výrobku. Jednotlivý vlas z vlny URSA je jedním z nejpružnějších materiálů, které jsou ve stavebnictví používány. Je mnohem pružnější a pevnější i ve srovnání s ocelí stejných dimenzí.

 

Kvalita pojiva

Všechny izolace na bázi minerální vlny, které jsou dodávány ve formě desek nebo rolí obsahují pojivo, které izolaci udržuje tvar daný při výrobě. Při výrobě izolací URSA GLASSWOOL je používána vysoce osvědčená pryskyřice na bázi ropných derivátů. Její výhodou je, že zajišťuje maximální životnost a dlouhodobě stabilní technické vlastnosti izolace. Materiály PUREONE, charakteristické čistě bílou barvou jsou pojeny pryskyřicí na bázi polyakrylátů. Řadí se k vůbec nejmodernějším typům minerálních tepelných izolací na evropském, ale i světovém trhu. Technologie jejich pojení zvyšuje jejich hodnotu tím, že výsledná izolace je méně prašná, nedráždivá, uživatelsky nadstandardně příjemná, pachově neutrální a neobsahuje formaldehydy. Navíc je tento materiál, ve srovnání s jinými konkurenčními výrobky, velmi stabilní a méně navlhavý.

 

Kvalita izolace URSA

Izolace URSA GLASSWOOL a PUREONE jsou moderní tepelně izolační materiály. Minerální vlna použitá pro jejich výrobu se vyznačuje tím, že maximálně využívá dobré vlastnoti použitých surovin, případně i další zušlechťující přísady jsou voleny k dosažení nekompromisně vysoké kvality výsledného produktu.

 

Proč zvolit minerální izolace na bázi skelné vlny URSA

 

 • Na všechny izolace URSA je vydán CE certifikát shody a CE prohlášení shody, které dokladují jejich vlastnosti a kvalitu.
 • Patří k nejpružnějším izolacím používaným ve stavebnictví (perfektě vyplňují dutinu ve stavební konstrukci, jsou dodávány ve vysoce komprimovaném - stlačeném balení, to šetří náklady na dopravu i skladování).
 • Ve stavební konstrukci zabraňují nejen ztrátám tepla, ale také vysoce účině chrání před hlukem a zvyšují požární odolnost konstrukce.
 • Jsou nehořlavé, nejvyšší třída reakce na oheň A1 (podle ČSN EN 13501-1).
 • Ideálně pohlcují hluk, nejvyšší třída pohltivosti hluku (podle ČSN EN ISO 11654).
 • Ve srovnání s jinými typy (minerálních) tepelných izolací dosahují vynikajících tepelně technických a akustických vlastností při menších objemových hmotnostech. To usnadňuje manipulaci a snižuje zatížení stavebních konstrukcí.
 • Hodnota součinitele tepelné vodivosti (lD) od 0,032 do 0,042 (W/mK).
 • Minerální vlna URSA je zdravotně nezávadná. Je optimalizována tak, aby při vdechnutí nebo spolknutí uvolněných částic nemohlo dojít k poškození lidského organismu, to dokladuje m.j. udělění certifikátu RAL.

 

Tepelné izolace a životní prostředí

 

 • Tepelné izolace ušetří za dobu své životnosti mnohonásobné množství energie než kolik jí bylo potřeba na jejich výrobu, dopravu a instalaci.
 • Tepelné izolace na bázi minerální vlny vykazují, ve srovnání s jinými druhy izolací, mimořádně dlouhou životnost při zachování původních technických vlastností.
 • Tepelné izolace na bázi minerální vlny jsou méně náročné na spotřebu primárních zdrojů než většina ostatních tepelných izolací, a to i včetně izolací vyrobených na bázi rostlinné nebo živočišné.
 • Minerální tepelné izolace na bázi skelné vlny jsou méně náročné na spotřebu primárních zdrojů (surovin a energie) než minerální tepelné izolace na bázi těžší a (při stejné hmotnosti) výrazně méně účinné vlny kamenné.
 • Do minerální tepelné izolace URSA není potřeba přidávat jakékoliv chemikálie pro její ochranu před hmyzem, houbami, plísněmi nebo pro zvýšení její požární odolnosti. Proti živým oganizmům je přirozeně rezistentní a zároveň nehořlavá.