Insulation for a better tomorrow

 

Od 1.7.2013 vošlo do platnosti nové Nariadenie o stavebných výrobkoch č. 305/2011. Toto nariadenie nahrádza Smernicu Rady 89/106 / EHS o stavebných výrobkoch. Nariadenie stanovuje pravidlá, ako formulovať vlastnosti stavebných výrobkov s ohľadom na ich základné charakteristiky a na týchto výrobkoch používať označenie CE.

 

> > >Vyhlásenie o parametroch si môžete stiahnuť na adrese: http://dop.ursa-insulation.com

 

Tam vyplníte kód materiálu. Aktuálny kód materiálu nájdete na etikete došlého materiálu. Každá šarža môže mať iné Vyhlásenie o parametroch, preto zadávajte kód z etikety.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

 

Orientačný prehľad kódov (Aktuálne nájdete na etikete):

 

 URSA GLASSWOOL  
 URSA PLATINUM 32  48UGW32NRN16101
 URSA AMBER 33  48UGW33NRN16101
 URSA GOLD 35   48UGW35NRN16101
 URSA OPTIMUM 37  48UGW37NRN16101
 URSA SILVER 39  48UGW39NRN16101
 URSA SILVER 39  48UGW39NRN16121 od 5.12.2016
 URSA CRISTAL 40  48UGW40NRN16101
 URSA FONO 38   48UGW38NRN16102
 URSA SILENTIO 38  48UGW38NBN16113
 URSA VENTO 34  48UGW34FBW16101
 URSA PROFILO 39  48UGW39NBW16101
 URSA VENTO 35  48UGW35FBW16101
 URSA TEP  48UGW33NBN16101
 URSA PUREONE  
 URSA PUREONE SF 31  49UPO31NRN17081
 URSA PUREONE SF 34  49UPO34NRN18021
URSA XPS
URSA XPS N-III-L 49XPSN3017091
URSA XPS N-III-PZ-I 49XPSNPZ3017091
URSA XPS N-III-PZ-I-20 49XPSNW2017101
URSA XPS N-V-L 49XPSN5017091
URSA XPS N-VII-L 49XPSDN7017101
URSA XPS N-III-L TWIN 49XPSDN3TW17121
URSA XPS N-III-PZ-I TWIN 49XPSDN3PZTW17121