Insulation for a better tomorrow

 

Od 1.7.2013 vošlo do platnosti nové Nariadenie o stavebných výrobkoch č 305/2011. Toto nariadenie nahrádza Smernicu Rady 89/106/EHS o stavebných výrobkoch. Nariadenie ustanovuje pravidlá, ako formulovať vlastnosti stavebných výrobkov s ohľadom na ich základné charakteristiky a na týchto výrobkoch používať označenie CE. Vyhlásenie o parametroch si môžete stiahnuť na adrese: http://dop.ursa-insulation.com, kde vyplníte kód materiálu. Kódy materiálov nájdete na etiketách a alebo v zozname nižšie.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

 

 URSA GLASSWOOL  
 URSA PLATINUM 32  48UGW32NRN16101
 URSA AMBER 33  48UGW33NRN16101
 URSA GOLD 35   48UGW35NRN16101
 URSA OPTIMUM 37  48UGW37NRN16101
 URSA SILVER 39  48UGW39NRN16101
 URSA SILVER 39  48UGW39NRN16121 od 5.12.2016
 URSA CRISTAL 40  48UGW40NRN16101
 URSA FONO 38   48UGW38NRN16102
 URSA SILENTIO 38  48UGW38NBN16113
 URSA VENTO 34  48UGW34FBW16101
 URSA PROFILO 39  48UGW39NBW16101
 URSA VENTO 35  48UGW35FBW16101
 URSA TEP  48UGW33NBN16101
 URSA PUREONE  
 URSA PURE 35 RN SF  49PO34FRN16061
 URSA PURE 39 RN SILVER  49UPO39NRN16041
 URSA XPS  
 URSA XPS N-III-I  49XPSN3016041
 URSA XPS N-III-L  49XPSN3016041
 URSA XPS N-III-PZ-I  49XPSNPZ3016041
 URSA XPS N-III-PZ-I-20  49XPSNPZ2016041
 URSA XPS N-V-L  49XPSN5016041
 URSA XPS N-VII-L  49XPSN7016041