Insulation for a better tomorrow

 

Od 1.7.2013 vošlo do platnosti nové Nariadenie o stavebných výrobkoch č. 305/2011. Toto nariadenie nahrádza Smernicu Rady 89/106 / EHS o stavebných výrobkoch. Nariadenie stanovuje pravidlá, ako formulovať vlastnosti stavebných výrobkov s ohľadom na ich základné charakteristiky a na týchto výrobkoch používať označenie CE.

 

> > >Vyhlásenie o parametroch si môžete stiahnuť na adrese: http://dop.ursa-insulation.com

 

Tam vyplníte kód materiálu. Aktuálny kód materiálu nájdete na etikete došlého materiálu. Každá šarža môže mať iné Vyhlásenie o parametroch, preto zadávajte kód z etikety.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

 

Orientačný prehľad kódov (Aktuálne nájdete na etikete):

 

 URSA GLASSWOOL  
 URSA PLATINUM 32 48UGW32NRN19011
 URSA AMBER 33 48UGW33NRN19011
 URSA GOLD 35  48UGW35NRN19041
 URSA OPTIMUM 37 48UGW37NRN19071
 URSA SILVER 39 48UGW39NRN19011
 URSA CRISTAL 40 48UGW40NRN19011
 URSA FONO 38  48UGW38NRN19012
 URSA SILENTIO 38 48UGW38NBN19011
 URSA VENTO 34 48UGW34FBW19011
 URSA PROFILO 39 48UGW39NBW19011
 URSA TEP 48UGW33NBN19012
 URSA PUREONE  
 URSA PUREONE SF 31 49UPO31NRN19021
 URSA PUREONE SF 34 49UPO34NRN19021
URSA XPS
URSA XPS N-III-L 49XPSN319011
URSA XPS N-III-PZ-I 49XPSN3PZ19011
URSA XPS N-III-PZ-I-20 49XPSN3PZ19011
URSA XPS N-V-L 49XPSDN519011
URSA XPS N-VII-L 49XPSDN719011
URSA XPS N-III-L TWIN 49XPSDN3TW17121
URSA XPS N-III-PZ-I TWIN 49XPSDN3PZTW17121