Insulation for a better tomorrow

URSA GLASSWOOL - Minerálna izolácia URSA FONO 38

 

 

 

 
URSA FONO 38 je difúzne otvorená, akustická izolácia z minerálnej vlny na báze skla. Je dodávaná vo forme roliek. Najvyšší možný efekt dosahuje v ľahkých konštrukciách priečok. Maximálne odoláva hluku, bránia prestupu tepla a eliminuje požiarne riziko stavieb. Izolácia URSA FONO 38 prevyšuje požiadavku SDK deliacich priečok na objemovú hmotnosť izolačného materiálu 15 kg/m3.

 

Kód výrobku: MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5

 

 

Vlastnosti
  • deklarovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti λD = 0,038 W/m·K
  • trieda reakcie na oheň A1 ( STN EN 13501-1)

  • odpor pri prúdení vzduchu 5 kPa·s/m2 (EN 29053)

Oblasti použitia
  • Zvislé konštrukcie: ľahké priečky, montovaná konštrukcia obvodového plášťa, predsteny, výplň dutín, prerušenie akustických mostov
  • Šikmá strecha: druhá vrstva tepelnej izolácie pod krokvami
  • Drevostavby
  • Tepelná, akustická a protipožiarna izolácia
Rozmery

Hrúbka

(mm)

Tepelný odpor RD

(m².K/W)

Šírka

(mm)

Dĺžka

(mm)

Obsah

balenia/(m²)

Balenia/

paleta (ks)

m²/

paleta(m²)

50*

1,25

625

12800x2

16,00

24

384,00

60*

1,60

625

9600x2

12,00

24

288,00

50*

1,25

600

12800x2

15,36

24

368,64

60*

1,60

600

9600x2

11,52

24

276,48


* Po dohode.

Podobné produkty