Insulation for a better tomorrow

URSA GLASSWOOL - Minerálna izolácia URSA PLATINUM 32

Technické vlastnosti minerálnej izolácie URSA PLATINUM 32

  

   Parameter

 

Značka
(CE kód)

Hodnota

 Jednotka

 Norma

 

Deklarovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti (λD

 

-

0,032

  W/m·K

STN EN 13162

 

Trieda reakcie na oheň

 

A1

nehorľavá

-

STN EN 13501-1

 

Trieda tolerancie hrúbky

 

T3

-3 % alebo -3 mm1)
+10 % alebo +10 mm2)

-

EN 823

 

Rozmerová stabilita

 

DS(70,-)

-

-

EN 1604

 

Priepustnosť pre vodnú paru (μ)

 

MU

1

-

EN 12086

 

Odpor pri prúdení vzduchu

 

AFr

≥5

kPa·s/m²

EN 29053

 

Trieda zvukovej pohltivosti (αw)

 

A velmi vysoko pohltivá
(0,90;0,95;1,00)
- STN EN ISO 11654

 

Merná tepelná kapacita

 

- 840 J/kg.K STN EN ISO 11654

 

Maximálna teplota použitia

 

- 200 °C -

 

Bod tavenia

 

- <1000 °C -

1) rozhodujúca je väčšia číselná hodnota tolerancie
2) rozhodujúca je menšia číselná hodnota tolerancie

 

Kód výrobku: MW-EN-13162-T3-MU1-AFr5

 

ES certifikát zhody: 0672-CPR-0313