Insulation for a better tomorrow

URSA XPS - Extrudovaný polystyrén URSA XPS N-III-PZ-I

Technické vlastnosti minerálnej izolácie XPS N-III-PZ-I

 

  

   Parameter

 

Symbol Značka
(CE kód)

Hodnota

 Jednotka

 Norma

 

Deklarovaná hodnota súčiniteľa
tepelnej vodivosti  

 

λD -

20 mm: 0,031
30-60 mm: 0,033
80 mm: 0,035
100-120 mm: 0,036

  W/m·K

STN EN 13162

 

Pevnosť v tlaku (napatie)
pri 10% deformacii

 

σ10 CS(10\Y)

20-40 mm: 200
50-140 mm: 300

kPa

EN 826

 

Pořiarna odolnosť

 

- E horľavá   STN EN 13501-1

 

Tolerancia hrúbky

 

- T

T1

-

EN 823

 

Rozmerové zmeny pri
90% rel. vlhkosti a 70 °C

 

Δε DS(70,90)

≤5

%

EN 1604

 

Rozmerové zmeny
pri 0,04 N/mm² a 70 °C

 

- DLT(2)5

≤5

%

EN 1605

 

Limitné teploty
použitia hodnota

 

- - -50 až +70 °C -

 

Pevnosť v ťahu kolmo
k rovine dosky

 

σmt TR ≥200 kPa EN 1607